Våre tjenester:

Automatisering og robotisering

Økt automatisering og robotisering er helt nødvendig for at norske industribedrifter skal klare å beholde produksjonen i Norge. Med vår brede produksjons- og teknologikompetanse vil vi hjelpe produksjonsbedrifter over hele landet til å utnytte sitt forbedringspotensiale. Vårt mål er å være helt i teten innen dette fagfeltet.

Skreddersyr løsninger

Et vellykket automatiserings- og robotiseringsprosjekt krever en helhetlig prosessforståelse koblet med bred teknologikompetanse. I et tett og godt samarbeid med deg som kunde kan vi skreddersy løsninger som henter ut det potensialet som automatisering og robotisering innebærer for din bedrift.

Automatiserte produksjonslinjer

De tidlige industrirobotene var ofte store, tunge og dyre – og de kunne bare utføre avgrensede, enkle operasjoner. Dagens roboter og teknologi gjør det mulig  å knytte produksjonsleddene sammen til automatiserte og robotiserte produksjonslinjer eller prosessanlegg.

Variasjoner og samspill

Vi ser på det som en spennende oppgave å automatisere prosesser preget av store variasjoner og kompleksitet. Andre ganger er utfordringen å skape lønnsomme, fleksible løsninger for bedrifter som har produksjonsserier med relativt lavt volum, eller løsninger som innebærer et tett og trygt samspill mellom robot og menneske.

Fjerndrift og support

I tillegg til å designe automatiserte prosesser og bygge robotiserte maskiner kan vår automatiserings- og robotiseringsavdeling også bistå våre kunder med overvåking og fjerndrift av produksjonslinjer, samt ulike tekniske støttefunksjoner.

Fleksibel produksjonskapasitet:

Intet produkt er for lite
og det blir sjelden for stort

Vår produksjon er veldig fleksibel og oppdragene inkluderer både enkeltstående produkter og ulike serieproduksjoner. I våre nye lokaler har vi stor takhøyde og portene er så brede og høye at vi kan montere ferdig store konstruksjoner innendørs.

Har du noe som skulle vært produsert, konstruert eller automatisert?

Vi står klare til å bistå deg enten du er på jakt etter pris på et konkret produkt eller har behov for hjelp til produktutvikling eller automatisering og robotisering.
Ring 51 74 07 50 eller bruk kontaktskjemaet.

=
Vennligst fyll inn svaret. Dette er for å bekjempe spam.