Våre tjenester:

Mekanisk bearbeiding og produksjon

Vi er i dag en totalleverandør innen mekanisk bearbeiding og produksjon av ulike produkter, maskindeler, komplette maskiner og annet utstyr til offshore/subsea, havbruksnæringen og landbasert industri.

Fleksibel produksjon

Vi har kompetansen, personellet og produksjonsutstyret som trengs for å produsere både enkle og komplekse produkter med høy kvalitet. Vår produksjon er veldig fleksibel og oppdragene inkluderer både enkeltstående produkter og ulike serieproduksjoner.

Intet produkt er for lite og det blir sjelden for stort.

Nye lokaler – nye muligheter

I våre nybygde lokaler på Tau har vi gode arbeidsforhold, stor takhøyde og nok av plass til våre nyinnkjøpte 3D-maskiner. Her kan vi montere store konstruksjoner innendørs og portene er så brede og høye at man kan kjøre lastebilene inn for lasting og lossing.

Effektiv produksjon

Verkstedet er godt utstyrt med maskiner, verktøy og utstyr for å utføre alle de tradisjonelle mekaniske arbeidsoperasjonene. En del operasjoner utføres fortsatt manuelt, mens andre produksjonsprosesser er robotiserte. Dette gjør oss konkurransedyktige på pris.

Teknologisk utvikling

Vi følger også med på den teknologiske utviklingen og tar i bruk nye produksjonsmetoder. Nylig har vi anskaffet oss både en 3D-laserskjærer og en 3D-printer. Disse kan skjære og printe produkter i en rekke ulike metaller og andre materialer med særdeles høy nøyaktighetsgrad og presisjon.

Spesialister på aluminium

Hoveddelen av produktene blir laget i aluminium, plast eller syrefast stål. Vår lange erfaring og solide kunnskap om aluminium gjør at vi ofte kaller oss «spesialister på aluminium». Men vi har også kompetanse og utstyr for å produsere i de fleste andre metaller og harde materialer.

Strenge kvalitetskrav

Bredden i vår maskinpark og vår dyktige arbeidsstokk gjør at vi enkelt kan kombinere fag som platearbeid, vannskjæring, sveising og CNC-maskinering for å produsere avanserte maskinerte deler som oppfyller de strengeste toleranse- og kvalitetskrav.

Fleksibel produksjonskapasitet:

Intet produkt er for lite
og det blir sjelden for stort

Vår produksjon er veldig fleksibel og oppdragene inkluderer både enkeltstående produkter og ulike serieproduksjoner. I våre nye lokaler har vi stor takhøyde og portene er så brede og høye at vi kan montere ferdig store konstruksjoner innendørs.

Har du noe som skulle vært produsert, konstruert eller automatisert?

Vi står klare til å bistå deg enten du er på jakt etter pris på et konkret produkt eller har behov for hjelp til produktutvikling eller automatisering og robotisering.
Ring 51 74 07 50 eller bruk kontaktskjemaet.

=
Vennligst fyll inn svaret. Dette er for å bekjempe spam.