Produkter til

Havbruksnæringen

Vi har lang erfaring med produksjon og utvikling til havbruksnæringen – alt fra enkle siler til båter. Her er noen eksempler på produkter vi har produsert etter kundens tegninger og produkter etter vårt eget design.

(Klikk på boksene nedenfor for å se flere produkter.)

Fôrkanoner

Arbeidsbåter

CNC-maskinerte deler

Spesialoverganger

Vaskebenker

Dører, luker og kumlokk

Trapper, rekkverk og leidere

Spesial rørdeler og overganger

Försiloer

Vannavsilere

Spesialsiler

Væskeskiller/sediment

Sorteringsmaskiner for fisk

Vaskekar/dødfiskkar

Spesialdører

Arbeidsplattformer

Hydraulikktanker

Deksler

NYE MASKINER:

3D-maskiner som takler de fleste materialer

Nylig har vi anskaffet oss både en 3D-laserskjærer og en 3D-printer som kan skjære og printe med særdeles høy nøyaktighetsgrad og presisjon.

Har du noe som skulle vært produsert, konstruert eller automatisert?

Vi står klare til å bistå deg enten du er på jakt etter pris på et konkret produkt eller har behov for hjelp til produktutvikling eller automatisering og robotisering.
Ring 51 74 07 50 eller bruk kontaktskjemaet.

=
Vennligst fyll inn svaret. Dette er for å bekjempe spam.