Alle produkteksempler

Vi tilbyr et bredt produkt- og tjenestespekter til våre kunder innen offshore- og subseaindustrien, havbruksnæringen og landbasert industri. Her er noen eksempler på produkter vi har produsert etter kundens tegninger og produkter etter vårt eget design.

(Klikk på boksene nedenfor for å se flere bilder.)

Arbeidsbåter

Arbeidsplattformer

Avanserte sveiste konstruksjoner

Bulk- og vanntanker

CNC-maskinerte deler

Deksler

Deksling

Dører, luker og kumlokk

Fôrkanoner

Försiloer

Hydraulikktanker

Kontrollrom

Nøkkelferdige spesialmaskiner

Rammer

ROV skidder

Skap

Sorteringsmaskiner for fisk

Spesialdører

Spesial rørdeler og overganger

Spesialmaskiner

Spesialoverganger

Spesialsiler

Stativ og hyller

Subsea buoyancy

Subsea tools

Subsea transport- og løfteutstyr

Trapper, rekkverk og leidere

Tool stands og arbeidsbukker

Transportbasket

Vannavsilere

Vannskjæring

Vanninntak til vannkraftverk

Vaskebenker

Vaskekar/dødfiskkar

Væskeskiller/sediment

NYE MASKINER:

3D-maskiner som takler de fleste materialer

Nylig har vi anskaffet oss både en 3D-laserskjærer og en 3D-printer som kan skjære og printe med særdeles høy nøyaktighetsgrad og presisjon.

Har du noe som skulle vært produsert, konstruert eller automatisert?

Vi står klare til å bistå deg enten du er på jakt etter pris på et konkret produkt eller har behov for hjelp til produktutvikling eller automatisering og robotisering.
Ring 51 74 07 50 eller bruk kontaktskjemaet.

=
Vennligst fyll inn svaret. Dette er for å bekjempe spam.